Informatyka w szkole.

Obsługa komputerów

Jedną z podstawowych umiejętności jakie powinien posiadać każdy z nas jest obsługa komputera. W dzisiejszych czasach każdy z nas korzysta ze sprzętu elektronicznego zarówno w celach zawodowych, jak i rozrywkowych. Świat online stał się naszą rzeczywistością, a także główną płaszczyzną, w której żyjemy. Widzimy zatem jak ważne jest zdobywanie umiejętności związanych z obsługiwaniem sprzętu komputerowego. Już od najmłodszych lat kładzie się nacisk na rozwój właśnie tych umiejętności. Zdobywanie tej wiedzy odbywa się w szkole w trakcie zajęć z informatyki. Warto jednak zastanowić się czy treści przekazywane w trakcie lekcji są wystarczające dla osób dorastających w skomputeryzowanym świecie.

Lekcje informatyki

Wchodząc na lekcje informatyki większość dzieci posiada już podstawową wiedzę z obsługi komputera. Niestety mimo to, nadal większość nauczycieli skupia się na kształtowaniu właśnie tych umiejętności u dzieci. Może okazać się to problematyczne, ponieważ maluchy nie rozwijają się i stoją w miejscu razem z wiedzą, którą zdobyli w warunkach domowych. Uczą się oni bowiem takich elementów jak włączanie i wyłącznie sprzętu, obsługa podstawowych programów tekstowych wykorzystywanych później w codziennym życiu. Dowiadują się również często tego w jaki sposób obsługiwać naszą pocztę elektroniczną. Są to jednak umiejętności, które większość maluchów posiada. Warto postawić sobie pytanie czy nie powinniśmy przenieść zajęć z informatyki na wyższy poziom. Nie mówimy tu o umiejętnościach takich jak sprawdzanie jakie jest moje IP, ponieważ wiedza ta nie jest zawsze potrzebna. Mówimy tu raczej o rozwiązywaniu problemów związanych z komputerem, a także podstawowych umiejętności programowania. Dzięki takim umiejętnościom dzieci będą mogły szybciej odnosić sukcesy w arenie zawodowej, ponieważ obsługa komputera jest najważniejszą umiejętnościom w dzisiejszych czasach, zaś branża informatyczna jedną z najlepiej rozwijających się branż na całym świecie.