Zanim założysz firmę. Czy masz dokładny obraz rzeczywistych kosztów?

Kiedy jesteś w fazie planowania, chcesz mieć wszystko zrobione i rozwijać swój projekt super szybko. Bądź ostrożny, ponieważ w tej fazie masz tendencję do przeceniania swojej sprzedaży i niedoceniania swoich kosztów.
Aby umieścić wszystkie szanse po swojej stronie w projekcie tworzenia biznesu, oto 3 wskazówki:
a. miej jasną wizję swoich zobowiązań finansowych,
b. oszacuj swoje koszty i marże,
c.mierz swoją wydajność za pomocą wskaźników finansowych.

Finansowanie – jasna wizja przepływów pieniężnych.

To jest punkt krytyczny każdej firmy, dużej czy małej: możesz być rentowny, ale nie wypłacalny i w konsekwencji zamknąć firmę. Aby kontrolować swoje przepływy finansowe, musisz stworzyć prognozę przepływów pieniężnych.

Oszacowanie marż.

Przed założeniem firmy należy zacząć od obliczenia kosztów, czyli dokładnego określenia, ile będziemy musieli wydać, aby nasz produkt lub usługa były gotowe do sprzedaży.
Koszt ten musi zawierać cenę surowców, materiałów eksploatacyjnych, produkcji (oblicz czas, który poświęcasz, liczy się każda chwila), dostawy oraz promocji (marketing i komunikacja). Wartość uzyskana przy obliczaniu ceny kosztu określa minimalną cenę, poniżej której nie można sprzedawać produktu.
Upewnij się, że Twoje usługi lub produkty nigdy nie schodzą poniżej ceny, za którą Cię kosztują. Do tej ceny kosztów należy dodać marżę sprzedaży, czyli to, co firma faktycznie zarobi, sprzedając usługi lub produkty.

Wykorzystanie wskaźników efektywności finansowej.

Szereg finansowych wskaźników wydajności pomoże Ci zorientować się w sytuacji:
a. marża brutto,
b. zysk operacyjny brutto,
c. próg rentowności,
d. zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,
e. przepływy pieniężne.

Przedsiębiorco, oszczędź sobie żmudnych obliczeń: poproś swojego biegłego księgowego, aby obliczył je dla Was. Skorzystaj z know-how zespołu doświadczonych księgowych i trenerów biznesu.