Projekty budowlane i jego charakterystyczne cechy

Starając się o pozwolenie na budowę, trzeba spełnić szereg wytycznych formalnych. Kluczowymi elementami tych starań jest pozwolenie na budowę i projekt budowlany. W tym tekście skupimy się tym drugim elemencie.

Każdy inwestor, który chce postawić dom, musi cały proces budowy przeprowadzić tak, aby był on zgodny z przepisami. Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest sprawienie, aby projekty budowlane zostały stworzone osoby ze stosownymi kwalifikacyjnymi zawodowymi. Z reguły chodzi tu architekta, który jednocześnie jest projektantem zasadniczym danej realizacji.

Projekt budowlany – wyjaśnienie terminologii

Sam dokument tego rodzaju jest niezbędnym elementem wniosku, który umożliwia starannie się o pozwolenie na budowę. Drugim ważnym elementem, który wchodzi w skład tego wniosku, jest projekt zagospodarowania terenu. Ma on być przygotowany na specjalnie dedykowanej do tych celów mapie w skali 1:500 lub 1:1000.

Tak jak było to już wspomniane projekty budowlane, z reguły przygotowują architekci. Jednak to tylko część prawdy. Zazwyczaj bowiem pieczę nad niniejszym dokumentem mają fachowcy dysponujący uprawnieniami w różnych specjalnościach. Tym samym każdy z nich jest odpowiedzialny za daną część owego projektu. Mamy więc tu podział na takie zagadnienia jak: konstrukcję, architekturę, instalację sanitarną i elektryczną. Oczywiście sam zakres bywa różnorodny, co przede wszystkim wynika z indywidualnej charakterystyki inwestycji.

Elementy wchodzące w skład projektów budowlanych

W każdym dokumencie tego typu znajdziemy:

1. Projekt Architektoniczno – Budowlany w formie opisowej i rysunkowej.

2. Projekt Zagospodarowania Terenu bądź działki

3. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

4. Wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje i uzgodnienia.

5. Informację BIOZ

Projekty budowlane – jak muszą być sporządzone ?

Dla wielu osób niejasna jest struktura takich dokumentów i ilość kopii, w jakich ma być przygotowana cała dokumentacja. Zatem warto rozwiać wszelkie niejasności w tej materii. Każdorazowo przygotowuje się projekt budowlany w minimum czterech egzemplarzach. Wynika to z tego, że pierwszy egzemplarz po zdobyciu pozwolenia na budowę otrzymuje archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, kolejną kopią zostaje w urzędzie, jaki wydał nam pozwolenie, trzeci egzemplarz wręczamy kierownikowi budowy, a ostatnia czwarta kopia pozostaje do naszej dyspozycji.

Warto mieć na uwadze przy tworzeniu projektów budowlanych, aby sporządzać je tak, aby zawsze były one zrozumiałe. Głównie należy postawić nacisk na to, aby ograniczyć pole interpretacji i tym samym, treść musi być rozumiana jednoznaczne. Do tego trzeba też pamiętać wszelkich oznaczeniach graficznych i literowe, jakie określają Polskie Normy. W przypadku zastosowania innego typu oznaczeń koniecznie trzeba to zawrzeć w legendzie. Kolejnym istotnym elementem jest dbałość o zasady wymiarowania. Istotne jest również to, aby mieć baczenie na formę oprawy projektu. Istotne jest tu przede wszystkim to, aby nie było możliwości jego rozdzielenia.