Parę słów na temat pracy korektorsko-redakcyjnej

Chociaż przekaz telewizyjny czy też ogólnie obraz wideo ma się świetnie, to wcale nie zniknęło słowo pisane. Tym samym najróżniejsi dziennikarze, wydawcy książek copywriterzy czy też blogerzy w trosce o jakość swoich publikacji, dokonują ich weryfikacji. Pomagają im w niniejszych działaniach redaktorów i korektorów. Warto przyjrzeć się tym zagadnieniom, ponieważ bardzo często myli się je lub traktuje obie profesje jako jednolite zagadnienie. Tym samym dochodzi do nieporozumień. Z powyższych względów wskazane będzie sprecyzować jakimi kwestiami zajmuje się osoba wykonująca korektę lub redaguje dany tekst.

Korekta – na czym polega?

Korekta to rodzaj działań, które mają na celu przede wszystkim wyeliminowanie z tekstu błędów gramatycznych, ortograficznych, a także pozbycie się literówek i uchybień interpunkcyjnych. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że to nie koniec, gdyż w przypadku sprawdzania tekstów o charakterze naukowym dochodzi jeszcze konieczność analizy przypisów, bibliografii, zastawanie kursywy, cudzysłowów czy zamiany dywizy na półpauzy.

Redakcja, czyli kilka słów o modyfikacjach tekstu

W tym przypadku mamy do czynienia w zasadzie z oprawianiem wszystkich innych detali. Szczególną uwagę osoby zajmujące się tymi działaniami poświęcają na styl pisania, ewentualne powtórzenia w tekście czy też możliwe nienadużywanie popularnych i modnych zwrotów. Do tego osoba wykonująca redakcję tekstu wyeliminować musi nieodpowiednio użyte związki frazeologiczne bądź też doprowadzić do skrócenia przydługich zdań. Tym samym najogólniej rzecz ujmując praca przy redagowaniu tekstu, polega na jego wygładzeniu. W ten sposób sięgający po dany tekst czytelnik ma ułowione zadanie przy jego odbiorze.

Redakcja czy poddanie tekstu korekcie?

Tak naprawdę powinniśmy zdecydować się na oba rozwiązania, gdyż finalnie zyskuje na tym dany tekst. Samo poddanie go korekcie skupia się na wychwytaniu wszelkich błędów i innych tego typu uchybień psujących odbiór. To jego redagowanie daje spojrzenie na tekst z innej perspektywy. Dlatego też ważne jest, aby, osoby wykonujące te realizacje wykazywały się kunsztem i dbałością nie tylko błędami, ale też ad ogólnym pięknem tekstu, jego klarownością, wdziękiem i stylem. Z całą pewnością połączenie obu tych technik pozwoli na łatwiejszy odbiór tekstu i uczyni czytanie przyjemniejszym.

Do czego się nam to wszystko może przydać?

Absolutnie nie ma znaczenia czy chodzi o tekst, który chcemy opublikować w jakimś istotnym miejscu czy też przesłać bliskiej osobie, powinien stać na odpowiednim poziomie. Za sprawą odpowiedniego podejścia nie pokazujemy, co wyrażamy słowem pisanym, ale też, jaki mamy stosunek do odbiorcy tych treści. Raczej nikt z nas nie chciałby zostać obdarowany czymś niechlujnym lub zniszczonym. Dlatego też w analogiczny sposób podchodźmy do pisanego tekstu. Osoby zajmujące się obiema tymi specjalizacjami zawodowo wykazują się takimi zdolnościami, że tekst zyskuje odpowiednią formę i co za tym idzie również jakość. Chociaż prace o charakterze korektorsko-redakcyjnym bywają niedoceniane, to osoby poważnie myślące o słowie pisanym nie powinny zaliczać się do tego grona.