Dlaczego stosowane jest ziarno kukurydzy w żywieniu zwierząt hodowlanych?

Ziarno kukurydzy charakteryzuje się najwyższą wśród zbóż wartością energetyczną. Dodatkowo odznacza się wysoką strawnością składników pokarmowych, dużą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, a przede wszystkim brakiem substancji antyżywieniowych. To sprawia, że jest smaczne i chętnie pobierane przez zwierzęta.

Dlaczego kukurydza zawiera najwyższą wartość energetyczną wśród różnych rodzajów zbóż?

Dla hodowców trzody chlewnej podstawową paszą dla zwierząt staje się ziarno kukurydzy, które jest dosuszane po zbiorze. Wynika to przede wszystkim z dużej zawartości skrobi i tłuszczu przy jednoczesnej małej ilości włókna. Ocenia się, że strawność kukurydzy wynosi powyżej 85%. Po dokonaniu badań stwierdzono, że ziarna kukurydzy mają mniejszą zawartość, ale też lepszą strawność poszczególnych frakcji włókna pokarmowego. Dodatkowo docenia się lepsze efekty produkcyjne tuczników, które są karmione ziarnem kukurydzy w porównaniu do jęczmienia, a dodatek ziaren kukurydzy w mieszankach dla tuczników zapewniają większą zawartość energii metabolicznej w tych mieszankach, a nawet poprawę wartości tucznej i mięsnej.

Jakim zwierzętom jest zalecane podanie ziaren kukurydzy?

Ziarna kukurydzy są zalecane przede wszystkim w żywieniu cieląt, gdyż w przypadku słabo rozwiniętego żwacza nierozdrobnione ziarno ma zdolność pobudzenia rozwoju mięśni żwacza. Całe ziarna kukurydzy działają drażniąco, przez co wywołują skurcze mięśni i wpływają na ich wzmocnienie. Ponadto dodatek całego ziarna kukurydzy do paszy pobudza formowanie kosmków w błonie śluzowej żwacza i jelit. Mieszanki z dodatkiem całych ziaren kukurydzy wpływa korzystnie na rozwój układu pokarmowego oraz pojawienie się pożądanej mikroflory żwaczowej.

Dla jakich jeszcze zwierząt zalecane są ziarna kukurydzy?

Kukurydza to także jeden z najważniejszych dodatków w żywieniu drobiu. Kukurydza w żywieniu kur się sprawdza, gdyż jest:

  • wysokoenergetycznym komponentem paszowym,
  • ma mało włókna,
  • charakteryzuje się dużą zawartością tłuszczu i skrobi,
  • zawiera karotenoidy, które mają wpływ na barwę tuszek i żółtek jaj,
  • jest bogata w witaminy (zwłaszcza z grupy B) i minerały (magnez, sód, żelazo),
  • jest lekkostrawna dla kur.

Całe ziarno zaleca się podawać kurom w porze popołudniowej, dzięki czemu będzie dłużej zalegało w przewodzie pokarmowym w czasie nocy. Należy pamiętać, aby dosuszyć ziarno kukurydzy, gdyż zawiera dużą zawartość wody. Z tego powodu w żywieniu kur ziarna kukurydzy są podawane po procesie suszenia lub kiszenia. Ponadto dorosłym kurom kukurydza może być podawana w całości lub w kolbach, chociaż jest lepiej przyswajana w postaci rozdrobnionej. Kury zjadają średnio od 130 do 160 g paszy każdego dnia. Poleca się, aby ziarna kukurydzy stanowiły co najmniej 65% udziału w dziennej dawce (czyli około 70–100 g). tylko w stosunku do kur niosek należy zachować ostrożność i zastosować ziarna na poziomie nieprzekraczającym 20%, gdyż w innej sytuacji może dojść do otyłości i zmniejszonej produktywności.